Kiropraktisk behandling

Kiropraktisk leddbehandling kalles «justeringer» og foregår ved en kvikk, spesifikk impuls mot låste ledd. Dette gjøres for å oppnå bedre bevegelighet, redusert smerte og bedre kommunikasjon i nærliggende nerver. Behandlingsmetodene tilpasses din alder og fysikk. Det er f.eks. stor forskjell på impulsen som gjøres ved behandling av et barnehagebarn og en anleggsarbeider på 35. Kortvarig ømhet/sårhet er ikke uvanlig å oppleve i løpet av en behandlingsserie. Langvarig smerteøkning forekommer svært sjelden. Kiropraktisk leddbehandling er også regnet som svært trygt. For mer informasjon om dette, se “Behandler kiropraktoren bare ledd?” under FAQs.

Kiropraktorenes spesialfelt er samspillet mellom nerve, muskel og skjelett. De fleste assosierer kiropraktorer med bareledd og det er helt riktig at det aller meste av det vi gjør en vanlig dag på jobben er leddbehandling. Men: det er alltid et samspill mellom musklene, leddene og nervene og vår oppgave er å analysere hvordan man kan bedre samspillet mellom disse systemene best mulig. Derfor bruker vi også andre metoder ved behov, f.eks. triggerpunktbehandling, dynamiske tøyningsøvelser, lavhastighetsmobilisering og spesifikke egenøvelser. Trening, generell mobilisering og bevegelse du gjør selv løser sjelden opp disse problemene helt, men er viktig for smertereduksjon.

Noen ganger er feilfunksjonen i kroppen så innkjørt at vi oppnår best resultat i samarbeid med andre. Her vil de forskjellige metodene utfylle hverandre – ikke konkurrere med hverandre. Vi samarbeider med fysioterapeuter og akupunktør lokalt på Snarøya/Fornebu og vil ellers hjelpe deg med å komme i kontakt med andre terapeuter dersom det er riktig for deg. Vårt hovedmål er å sørge for at du får best mulig oppfølging og riktig behandling for din kropp – uansett hvem som behandler.

HER FINNER DU OSS:

Fornebu Kiropraktorsenter

Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu

 

Fornebuporten Helsehus

Widerøeveien 5, 1360 Fornebu