Hvorfor har jeg vondt?

Smerte er kroppens tydeligste måte å fortelle at noe er galt. Smerten er ikke farlig i seg selv, men et tegn på at noe må gjøres. De nervesignalene som kan gi smerteopplevelse er ikke smerte før hjernen tolker dem som smerte. Hvis noe er galt prøver kroppen ofte å kompensere for problemet uten at du kjenner symptomer. Hvis skaden er stor nok eller kroppen ikke greier å kompensere lenger, sier den fra. Derfor kan tilsynelatende små feilbevegelser utløse store smerter.

Se også «Er det muskulært?» og «Akutt låsning» under FAQs.

Fordi smerte er hjernens tolkning av nervesignaler, kan smertenivået variere. Av og til kan man gå lenge med et problem uten å kjenne noe fordi kroppen greier å kompensere. Dersom du har kjent smerte over flere dager eller uker betyr det at noe ikke er som det skal og at du bør få det sjekket. Vår erfaring er at jo raskere du kommer, særlig med akutte smerter, jo lettere er det å rette opp problemene. Å vente og se betyr ofte at man utsetter problemet, ikke at det løser seg selv. Mange får også beskjed om at “dette er noe du bare må leve med”. I mange tilfeller stemmer heldigvis ikke det og det kan være verdt å få en vurdering til, f.eks. hos kiropraktor.

Ta kontakt på telefonnummer 67 10 51 61 eller bestill en time direkte dersom du ønsker å prate med oss.

fornebu-kiropraktorsenter.jpg
 

Smerte oppstår når kroppen ikke greier å kompensere for gjentatt eller langvarig belastning, eller hvis påkjenningen f.eks. fra et løft eller en vridning er så stor at kroppen ikke greier å holde igjen. Ofte er årsaken til problemene komplekse, men smerte utløses av og påvirkes generelt av tre typer stress:

Fysisk (Traumer): Feilbelastninger, fall, skader, repetitiv/ensidig belastning, for lite bevegelse osv.

Kjemisk (Toksiner): Betennelsesfremmende mat (omega-6-fett, transfett, raffinert sukker osv.), dehydrering, for lite omega-3-fett, for lite magnesium osv.

Psykisk (Tanker): Stress, bekymringer, usikkerhet, for lite søvn osv. Psykisk stress kan også gi spenninger i kroppen som gjør den mer sårbar ved fysiske påkjenninger.

HER FINNER DU OSS:

Fornebu Kiropraktorsenter

Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu

 

HFornebuporten Helsehus

Widerøeveien 5, 1360 Fornebu